HRE Think Tank przedstawił wyniki badania Indeksu Koniunktury na Rynku Mieszkaniowym, z którego wynika, że w każdym z badanych obszarów nastąpiła poprawa względem poprzedniego kwartału. Oprócz tego, że w pierwszym kwartale 2021 r. nastąpiła wyraźna poprawa koniunktury, perspektywy na najbliższe miesiące również są bardzo dobre.

Poprawa sytuacji dotyczy w szczególności kondycji sektora budowlanego, ale także subindeksu banków, gospodarstw domowych oraz zmian cen mieszkań. Obszary te biją kolejne rekordy, ale należy mieć na uwadze, że poprawa wynika w pewnym stopniu z niskiego stanu bazowego, spowodowanego pandemią koronawirusa, która przełożyła się na sytuację gospodarstw domowych oraz niższą podaż kredytów hipotecznych.

Do niespotykanego dotąd przyspieszenia doszło w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Popyt na mieszkania jest tak duży, że liczba nowych inwestycji deweloperskich jest największa w historii. Subindeks budownictwa w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 0,873 i jest to wynik dotąd nienotowany, co oznacza, że obecnie w Polsce budowana jest rekordowa liczba mieszkań. Sytuacja ta powoduje, że zbliżamy się do granic możliwości obecnego systemu. Ma to związek z deficytem gruntów, które można przeznaczyć pod kolejne inwestycje deweloperskie, co wpływa na wzrost cen działek i w konsekwencji na wzrost cen mieszkań.

Obszar cen nieruchomości mieszkalnych jest najważniejszym składnikiem oceny indeksu koniunktury HRE Think Tank. Wynik tego indeksu w pierwszym kwartale br. był wyższy niż pod koniec 2020 roku. Jednak w ostatnim czasie z kwartału na kwartał wzrost cen był coraz mniej dynamiczny. W ocenie inwestorów wynajem mieszkań to wciąż atrakcyjny sposób na zarobek, w szczególności biorąc pod uwagę niską opłacalność obligacji skarbowych i lokat bankowych. Nie bez wpływu pozostaje też niskie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych, bo tanie kredyty i nieopłacalne lokaty powodują, że więcej osób jest zainteresowanych zakupem mieszkania na wynajem. Jeśli dojdzie do wzrostu stóp procentowych, a ceny mieszkań wciąż będą rosły, rozwiązanie to straci nieco na opłacalności. Z drugiej zaś strony, powrót studentów na uczelnie i pracowników do biur pozytywnie wpłynie na rynek najmu i rentowność takiej inwestycji.

Subindeks określający koniunkturę w sektorze bankowym odnotował bardzo duży wzrost wyniku. Spowodowane jest to powszechnym złagodzeniem kryteriów kredytowych banków, po ich wcześniejszym zaostrzeniu w związku z wybuchem epidemii Covid-19. Większość banków znowu akceptuje 10-procentowy wkład własny, bardziej przychylnie ocenia również klientów zatrudnionych na tzw. umowach śmieciowych oraz prowadzących własną działalność gospodarczą. Złagodzenie kryteriów udzielania kredytów hipotecznych nastąpiło, bo nie potwierdziły się prognozy dotyczące spadku cen nieruchomości, a postępująca akcja szczepień i nadzieja na uporanie się z pandemią powodują większy optymizm w gospodarce.

Indeks HRE za pierwszy kwartał 2021 roku na poziomie 0,635 oznacza, że w pierwszym kwartale udało się nadrobić straty spowodowane pandemią. Odczyt indeksu jest wyraźnie wyższy niż pod koniec 2020 roku, a od trzech kwartałów na rynku mieszkaniowym widać wyraźną poprawę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *