Ślad węglowy budynku, znany również jako emisja dwutlenku węgla budynku lub bilans emisji CO2, odnosi się do całkowitej ilości gazów cieplarnianych emitowanych przez nieruchomość w ciągu jej całego cyklu życia, włączając w to fazę budowy, eksploatację, a także rozbiórkę i utylizację materiałów.

Budynki emitują coraz więcej gazów

Zgodnie z najnowszymi danymi, budynki emitują prawie 40% światowej emisji gazów cieplarnianych. Niestety z roku na rok zauważalna jest tendencja wzrostowa. Ślad węglowy budynku obejmuje różne aspekty, takie jak zużycie energii podczas budowy, jego eksploatację, utrzymanie, zużycie wody, materiały budowlane użyte do konstrukcji, zarządzanie odpadami oraz transport. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do emisji CO2.

Zmiana myślenia w budownictwie

Istotne jest, by zrozumieć, że emisje dwutlenku węgla związane z budownictwem mają znaczny wpływ na zmiany klimatyczne. Sektor ten jest odpowiedzialny za znaczną część globalnych emisji CO2, co wykazaliśmy nieco wcześniej na podstawie danych liczbowych. Dlatego dziś, w znacznie większym stopniu niż przed laty, przywiązuje się wagę do projektowania i realizacji obiektów o niskim śladzie węglowym.

Sposoby na zmniejszenie emisji CO2 przez budynki

Aby zmniejszyć ślad węglowy budynku, można podjąć kilka działań. Jedną z najpopularniejszych dziś  innowacji jest stosowanie energooszczędnych technologii. Należą do nich przede wszystkim efektywne systemy wentylacji, izolacja termiczna, ledowe oświetlenie i urządzenia grzewcze. Można również używać technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, takich jak panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne. Jednak ich montaż wiąże się z większym nakładem finansowym. Bardzo ważny jest też wybór ekologicznych materiałów budowlanych. Minimalizowanie odpadów i recykling również przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Ocena i obniżanie śladu węglowego budynku stają się coraz istotniejsze w dzisiejszych czasach, a różne systemy certyfikacji, takie jak LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) czy BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), pomagają w identyfikacji i promowaniu budynków o niskim wpływie na środowisko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.