wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości w Polsce stale rośnie. W roku 2020 łączna szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w naszym kraju wyniosła około 4,9 bln zł. Rok wcześniej mieliśmy do czynienia z wartością na poziomie 4,3 bln zł. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez NBP. Przyjrzyjmy się tym statystykom bliżej i zobaczmy, jak dokładnie wygląda sytuacja w branży.

Przyczyny wzrostu

Wzrosła nie tylko powierzchnia zasobu mieszkań, ale i ceny transakcyjne. Branża nieruchomości święci ostatnio triumfy. Wszyscy pragną budować lub przynajmniej kupować. Sytuacja związana z pandemią tylko podkręciła i tak już wysoki popyt. W efekcie mamy do czynienia z wciąż trwającym boomem, który przystopować może dopiero zapowiadane podwyższenie stóp procentowych.

W 2020 roku popyt utrzymywał się na wszystkich rynkach związanych z nieruchomościami. Zarówno w zakresie budownictwa obiektów inżynierii lądowej i wodnej, budownictwa mieszkaniowego oraz niemieszkaniowego. Środki płynące z UE wpływały stymulująco na budownictwo infrastrukturalne. Z kolei w przypadku budownictwa komercyjnego powstawały przede wszystkim biurowce oraz nieruchomości magazynowe.

Popyt na mieszkania wynikał z ich niedoboru w dużych miastach. Jednocześnie wzrastały dochody mieszkańców, a historycznie niskie stopy procentowe sprzyjały zaciąganiu kolejnych zobowiązań hipotecznych.

Rynek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Mimo wzrostu wartości nie zmieniła się relacja wartości inwestycji mieszkaniowych do PKB. Podobnie jak w przypadku trzech ostatnich lat, wartość ta utrzymywała się na poziomie 1,6%. Z tego 65% stanowiły inwestycje deweloperskie. Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, udział inwestycji mieszkaniowych na poziomie 43% stanowi dość wysoki poziom na tle innych krajów. Jest to skutkiem rozwijającej się ekspansji inwestycji mieszkaniowych, a także spowodowane niskim poziomem inwestycji w Polsce. Z kolei udział produkcji budowlano-montażowej utrzymuje się na poziomie 5,5%. Według szacunków inwestycje dotyczące mieszkań odpowiadają 1,7% PKB, natomiast deweloperskie – 0,6%.

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce od 2020 roku poprawia się. Wynika to z liczby wybudowanych mieszkań, remontów istniejących inwestycji, a także sprzyjających warunkach demograficznych, które ograniczają zapotrzebowanie w kierunku nowych mieszkań. Zgodnie z obliczeniami NBP, w 2020 roku liczba mieszkań w Polsce wynosiła 15 mln. W stosunku do poprzedniego roku zanotowaliśmy wzrost o 1,5%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *