Kompleks EC1 Łódź – Miasto Kultury mieści się na terenie dawnej Elektrowni Łódzkiej. Jest on częścią projektu Nowe Centrum Łodzi, realizowanego od 2007 roku.

Centrum Nauki i Techniki

Najnowszą częścią EC1 jest Centrum Nauki i Techniki – zostało otwarte 7 stycznia 2018 r. Całkowita powierzchnia wystawiennicza to 18 355 m2.

W centrum można obejrzeć kilka ścieżek edukacyjnych:

  • Przetwarzanie energii – przedstawia urządzenia pracujące w elektrowni oraz przemiany energetyczne;
  • Rozwój wiedzy i cywilizacji – przedstawia osiagniędzia ludzkości w dziedzinach takich jak budowa maszyn, podróże i komunikacja;
  • Mikroświat – Makroświat – prezentuje zagadnienia z zakresu chemii, fizyki i astronomii.

Wszystkie ścieżki umożliwiają przeprowadzanie własnych doświadczeń. Można też ułożyć własną, indywidualną ścieżkę zwiedzania, do której sami wybieramy interesujące nas stanowiska.

Częścią wystawy „Mikroświat – Makroświat” jest kino sferyczne 3D. Celem projekcji jest uzupełnienie wiedzy zdobywanej podczas oglądania wystawy i korzystania z eksponatów intereaktywnych.

Na zwiedzanie należy przewidzieć minimum trzy godziny, choć na stronie internetowej centrum można znaleźć informację, że dokładne obejrzenie wszystkiego może zająć nawet dwa dni.

Jeśli podczas zwiedzania zgłodniejemy i zechcemy odpocząć, możemy zajść do kawiarni Roz/dzielnia.

Planetarium

Kolejną częścią kompleksu EC1, a zarazem opisanego wyżej centrum, jest także planetarium, uznawane za najnowocześniejsze w Polsce. Jego budynek został otwarty wcześniej niż Centrum Nauki i Techniki. Testowe pokazy odbyły się we wrześniu 2015 r. Obiekt udostępniono widzom w styczniu 2016 r.

Na sferycznym ekranie o średnicy 14 metrów projekcje może oglądać 110 widzów jednocześnie. Przed południem organizowane są pokazy dla szkół, po południu – pokazy popularnonaukowe; repertuar uzupełniają pokazy specjalne, np. widowiska muzyczne z animacjami.

Łódź Film Commission

Łódź Film Commission, czyli Łódzka Komisja Filmowa, działa od 2009 r. Udziela wsparcia producentom form audiowizualnych, w tym filmów, programów telewizyjnych, wideoklipów i gier komputerowych. Pomoc polega m.in. na ułatwieniach w uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń, znalezieniu miejsc do zdjęć, kontaktach z władzami i mediami. Łódzka Komisja Filmowa przydziela również dofinansowania na filmy z Łódzkiego Funduszu Filmowego.

Narodowe Centrum Kultury Filmowej

Ta część inwestycji jest nadal w trakcie realizacji. NCKF ma się skupiać na historii kina i kulturze audiowizualnej. Do końca 2019 r. mają tam powstać trzy wystawy stałe:

  • Mechaniczne oko – poświęcona historii kinematografii i rozwojowi technik filmowych;
  • Materia kina – będzie przedstawiać fazy realizacji filmu; zwiedzający będą mieli możliwość wyboru trybów zwiedzania, z których jeden będzie grą z zadaniami do wykonania;
  • Kino Polonia – wystawa dotycząca historii kina na ziemiach polskich.

W obiekcie ma się również znaleźć pracownia multimedialna imienia prof. Jerzego Toeplitza.

Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej

Ta część kompleksu ma przedstawiać zagadnienia związane ze sztuką komiksu i narracją interaktywną. Aktulanie również jest w budowie, która według planów ma się zakończyć w 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.