Od 29 lipca można składać wnioski o wakacje kredytowe. To element rządowego programu, który ma odciążyć budżety domowe kredytobiorców hipotecznych. Dzięki wakacjom można zawiesić spłatę zobowiązania nawet na 8 miesięcy w tym i przyszłym roku. Wyjaśniamy, na czym polegają wakacje kredytowe, kto może skorzystać i jak złożyć wniosek.

Już od prawie roku trwa nieprzerwana seria podwyżek stóp procentowych, przez co, osobom, które zaciągnęły kredyt hipoteczny o oprocentowaniu zmiennym, miesięczna rata wzrosła nawet dwukrotnie. Coraz trudniej więc spłacać zobowiązania z bieżących dochodów, a rosnąca inflacja w tym nie pomaga.

Czym są rządowe wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to prawo, które zagwarantowała kredytobiorcom hipotecznym Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z dn. 7 lipca 2022 r. Tydzień później podpisał ją prezydent Andrzej Duda, a 29 lipca jej zapisy weszły w życie.

Jest to jednocześnie data, od której można składać wnioski o wakacje kredytowe w swoim banku. To rozwiązanie polega na czasowym zawieszeniu obowiązku płacenia raty kredytu hipotecznego. Zawieszeniu podlega cała rata (część kapitałowa i odsetkowa), przez ten czas nie są naliczane odsetki ani żadne dodatkowe koszty, a odroczona płatność jest przesuwana na koniec okresu kredytowania, który się wydłuża. Podczas wakacji należy opłacać tylko składkę ubezpieczeniową.

Ratę można zawiesić na maksymalnie 8 miesięcy w tym i przyszłym roku, a konkretnie:

  • po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku,
  • po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Nie ma żadnych kryteriów np. dochodowych, które trzeba spełnić, aby skorzystać z wakacji kredytowych. Z tego rozwiązania może skorzystać każdy, kto:

  • spłaca kredyt hipoteczny w złotówkach, zaciągnięty na własny cel mieszkaniowy (czyli nie można zawiesić spłaty kredytu wziętego na mieszkanie, które służy za firmowe biuro czy jest przeznaczone na wynajem),
  • podpisał umowę o kredyt przed 1 lipca 2022 r.,
  • posiada zobowiązanie, którego okres kredytowania kończy się za min. 6 miesięcy (licząc od 1 lipca 2022 r.).

Można zawiesić spłatę tylko jednego kredytu hipotecznego, nawet gdy ma się na koncie kilka takich zobowiązań. Cel kredytu musi być związany z nieruchomością (mieszkaniem, domem czy działką budowlaną), ale może być to kupno, budowa czy remont.

Jak złożyć wniosek?

Warto pamiętać, że wniosek trzeba złożyć przed terminem zapłaty raty, czyli gdy przelewamy ją do banku 10. dnia miesiąca, a z wakacji chcemy skorzystać jeszcze w sierpniu, to trzeba zdążyć do 9 sierpnia. Jeżeli się spóźnimy, to zawieszenie nie jest możliwe w danym miesiącu.

Jak wynika z ustawy, każdy bank powinien udostępnić trzy drogi wnioskowania:

  • pisemnie w oddziale banku (obowiązkowo),
  • mailowo (o ile bank ma taką możliwość),
  • przez bankowość elektroniczną (o ile bank ma taką możliwość).

W ciągu 21 dni bank może przesłać potwierdzenie o otrzymaniu wniosku. Jednak jeśli tego nie zrobi, to nie ma to znaczenia, bo wakacje wchodzą w życie wraz z datą wysłania wniosku przez kredytobiorcę.

Procedury składania wniosku różnią się w zależności od banku – w niektórych z nich można od razu zawnioskować o wakacje na cały dostępny ustawowy okres, a w innych za każdy miesiąc osobno. Dlatego jeśli mamy wątpliwości, warto skontaktować się bezpośrednio z bankiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.