Od 5 stycznia wnioskować można o dodatek do czynszu wynajmowanych mieszkań. Nawet do 1500 miesięcznie otrzymać mogą najemcy, którzy borykają się z problemami finansowymi spowodowanymi epidemią koronawirusa. Dopłata do dodatku mieszkaniowego wypłacana będzie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczona jest dla osób, które w 2020 roku osiągnęły znaczny spadek dochodu w stosunku do roku poprzedniego.

Kto może ubiegać się o dopłatę do czynszu?

Dopłata do czynszu przeznaczona jest dla najemców oraz podnajemców, którzy zajmują mieszkania komunalne oraz prywatne. Opublikowana na początku stycznia ustawa „o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa” umożliwia uzyskanie dodatku do dopłaty. Łącznie kwota, o którą mogą ubiegać się najemcy, pozwala na pokrycie nawet 75 procent miesięcznych opłat za mieszkanie. Kwota ta jednak nie może być wyższa niż 1500 złotych.

Warunkiem otrzymania wsparcia od państwa na pokrycie kosztów mieszkaniowych jest spadek dochodów o co najmniej 25 procent w stosunku do roku 2019. Średni dochód z ostatnich trzech miesięcy nie powinien przekraczać 1500 złotych na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Jeśli osoba starająca się o dopłatę żyję samotnie, średnia nie może być wyższa niż 2100 złotych.

Do dochodu nie są wliczane otrzymywane świadczenia. Warto pamiętać, że przekroczenie limitu nie wyklucza możliwości ubiegania się o dopłatę do mieszkania. W sytuacji jego przyznania kwota wsparcia zostanie będzie jednak mniejsza.

Możliwość ubiegania się o dodatek z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczy osób, które mieszkanie wynajmować zaczęły przed 14 marca 2020 i dotyczy także osób, które po tej dacie zawarły umowę najmu na inne mieszkanie.

Dodatek do mieszkania z dopłatą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będą mogły zostać wykorzystane na uregulowanie zaległych, powstałych po 1 marca 2020 zobowiązań, a także na przyszłe opłaty za wynajem lub podnajem lokalu.

Jak ubiegać się o dodatek do czynszu?

Osoby spełniające kryteria do uzyskania dopłaty i dodatku do najmu mieszkania powinny zawnioskować o jego przyznanie do gminy. Wnioski można składać do końca marca bieżącego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.