wodomierz

W przypadku planów rozpoczęcia budowy domu jednorodzinnego z odpowiednim wyprzedzeniem należy zadbać o jedno z najważniejszych przyłączy – o doprowadzenie sieci wodno-kanalizacyjnej. Prace nad tym, by podłączyć budynek do tej sieci należy rozpocząć odpowiednio wcześnie i starannie zaplanować. Dlaczego to takie ważne, od czego zależy koszt podłączenia i jakie formalności trzeba spełnić, aby podłączyć dom do sieci wodno-kanalizacyjnej?

Planowanie prac z wyprzedzeniem

Dlaczego podłączenie domu do sieci wodno-kanalizacyjnej należy planować z dużym wyprzedzeniem? Ponieważ prace te zajmują wiele czasu, a ewentualne opóźnienia mogą prowadzić do niepotrzebnych stresów i źle wpłynąć na kolejne etapy budowy. Po drugie, przepisy prawa budowlanego stanowią, że działka ma mieć zapewnioną możliwość przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Można taką instalację zastąpić studnią oraz szambem, ale wyłącznie w przypadku, gdy w okolicy działki nie wybudowano (ze względów technicznych lub ekonomicznych) sieci wodno-kanalizacyjnych. W praktyce oznacza to, iż praktycznie każdy nowo budowany dom jednorodzinny, szczególnie na osiedlu lub na przedmieściach, musi mieć wspomniane przyłącze.

Niezbędne formalności

Na początku trzeba złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączy. Wniosek taki kieruje się do lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego, a rozpatrywanie prośby odbywa się zgodnie z określoną procedurą. Aby nie dopuścić do zaniedbań, we wniosku należy podać swoje dane, rodzaj przyłączanego obiektu budowlanego oraz zapotrzebowanie na wodę i ilość odprowadzanych ścieków w dm3/s. Tę ostatnią wartość można uzyskać po konsultacji z projektantem nadzorującym wykonanie instalacji w budynku. Dodatkowo wniosek należy uzupełnić o inne niezbędne dokumenty, m.in. o kopię aktualnej mapy zasadniczej, projekt zagospodarowania terenu oraz porozumienie i upoważnienie do przeprowadzenia budowy przyłącza.

Chociaż przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne nie wymaga pozwolenia na budowę, wykonywanie tego typu czynności należy wcześniej zgłosić staroście. Aby zgłoszenie zostało rozpatrzone, musi zawierać wszystkie wymagane dane: zakres i sposób prowadzenia robót, termin rozpoczęcia pracy i projekt zagospodarowania działki razem z jej opisem technicznym.

Po spełnieniu niezbędnych formalności, trzeba wybrać wykonawcę przyłącza. Warto polegać na sprawdzonych i polecanych fachowcach. Jednocześnie ważne jest złożenie wniosku o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłącza wodno-kanalizacyjnego. Po upływie około14 dni od złożenia takiego wniosku można podpisać umowę i zlecić wykonanie prac przyłączeniowych.

Od czego zależy koszt wykonania przyłącza?

Zgodnie z art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoba, która ubiega się o przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej, musi pokryć koszt przedsięwzięcia. Oznacza to, że wszystkie opłaty spoczywają na inwestorze. Ostateczny koszt wykonania przyłącza zawsze zależy od jego długości, dlatego szczególnie istotna jest odległość od istniejącej infrastruktury. Dodatkowymi czynnikami są warunki terenowe oraz ceny rynkowe projektantów i wykonawców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *