tablica informacyjna

Umieszczenie tablicy informacyjnej jest obowiązkowe przy każdej budowie oraz rozbiórce, na którą konieczne było uzyskanie pozwolenia oraz prowadzenie dziennika. Oznacza to, że taki wymóg trzeb spełnić także w przypadku budowy domu jednorodzinnego metodą gospodarczą.

Kto odpowiada za tablicę informacyjną budowy?

Tablica informacyjna budowy, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, musi znaleźć się na każdej budowie, na którą uzyskano pozwolenie. Ustawa dotyczy nie tylko realizowanych inwestycji, ale także rozbiórek budynków.

Umieszczenie tablicy na budowie jest obowiązkiem kierownika budowy, jednak za jej wykonanie najczęściej odpowiada właściciel inwestycji.

Tablice zakupić można w sklepie lub wykonać samodzielnie. Musi ona być jednak zgodna z wymogami ustanowionymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

Brak tablicy grozi karą finansową, a w niektórych przypadkach także odpowiedzialnością prawną lub utratą uprawnień budowlanych przez kierownika. Opóźnić to może również samą realizację inwestycji.

Umieszczana jest na budowach w celach informacyjnych.

Gdzie na budowie powinna znaleźć się tablica informacyjna?

Tablica informacyjna budowy powinna być widoczna i czytelna. Z tych warunków wynika jej wygląd oraz wymogi dotyczące umiejscowienia, ściśle określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Zgodnie z nim tablica powinna być wykonana ze sztywnej płyty, nie mniejszej niż 90 × 50 centymetrów. Materiał powinien być odporny na warunki atmosferyczne, dlatego najczęściej wybierane są plansze wykonane z tworzywa sztucznego.

Sprecyzowana jest także kolorystyka tablicy — zgodnie z przepisami ma być żółta, a zawarte na niej napisy, koloru czarnego. Informacja o budowie w takiej formie powinna być umieszczona na wysokości minimum 2 metry.

W przypadku inwestycji, które są realizowane przy drodze publicznej, tablica musi być umieszczona od jej strony. W innych lokalizacjach tablicę należy umieścić na froncie budowy, przy drodze dojazdowej.

Jakie informacje powinny być zawarte na tablicy informacyjnej?

Każda tablica informacyjna budowy powinna zawierać informacje o rodzaju przeprowadzanych robót, adres budowy, numer pozwolenia na budowę z danymi kontaktowymi nadzoru budowlanego, dane właściciela budowy, wykonawcy, kierownika budowy, robót oraz projektantów (imię, nazwisko, adres oraz telefon), a także numer telefonów alarmowych oraz do okręgowego inspektora pracy.

Dane na tablicy zapisać można odręcznie, najlepiej drukowanymi literami. Kluczowa jest czytelność pisma, a także trwałość napisów. Podobnie jak sama tablice, także informacje na niej zawarte powinny być odporne na uszkodzenia, takie jak np. zatarcie w wyniku działania czynników atmosferycznych. Najczęściej do naniesienia napisów stosowany jest wodoodporny marker.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *