Już po raz czwarty portal Nieruchomosci-online.pl zbadał nastroje pośredników w obrocie nieruchomościami. Bazując na ich opinii, jako źródle rzetelnej informacji o poszukujących i sprzedających, portal opracował raport. Wyniki analiz przedstawiono za pomocą Indeksu nastrojów pośredników w obrocie nieruchomościami – INPON. Co pośrednicy myślą o rynku nieruchomości? Czy agresja Rosji na Ukrainę mocno wpłynęła na rynek mieszkaniowy w Polsce? Które segmenty branży zyskują zainteresowanie, a które je tracą? Jakie są prognozy dotyczące poziomu cen, podaży i popytu?

Obecna kondycja rynku nieruchomości

Czasy są trudne i niepewne – co do tego nikt już nie ma wątpliwości. Na obecną sytuację mają bowiem wpływ przede wszystkim czynniki geopolityczne, gospodarcze i finansowe. Jednak pomimo tego, w I kwartale 2022 wartość Indeksu nastrojów pośredników w obrocie nieruchomościami wyniosła 57,71 na 100 pkt., co oznacza wciąż pozytywną ocenę rynku (bo INPON osiąga wartość powyżej 50 pkt.). Porównując I kwartał 2022 r. do IV kwartału 2021 r. korekta wyniosła jedynie 0,27 pkt., jednak spadek wartości indeksu INPON byłby najprawdopodobniej większy, gdyby nie fakt, że segment rynku najmu mieszkań osiągnął duży wzrost, co było konsekwencją napływu dużej liczny uchodźców z Ukrainy. Sytuacja ta w pewien sposób zniekształca bowiem rynek nieruchomości, powodując nadmierny popyt na wynajem kawalerek i mieszkań. Generalnie więc rynek sprzedaży się ochładza, a zainteresowanie rośnie w segmencie najmu.

Przyglądając się bliżej wynikom analizy można zauważyć, iż większość z 647 respondentów pozostaje neutralna (50,4% badanych). Niecałe 40% ankietowanych zadeklarowało natomiast umiarkowany optymizm. Wśród pośredników pojawiły się także pierwsze symptomy pesymizmu, co wcześniej nie miało miejsca. Postawę zdecydowanego pesymisty przyjęło jednak jedynie 1,2% pośredników biorących udział w badaniu. Jednocześnie niski był także odsetek zdecydowanych optymistów, bo wyniósł zaledwie 3,3%. Wyraźnie więc widać, że nastroje na rynku nieruchomości są zróżnicowane. Wojna w Ukrainie, restrykcyjna polityka pieniężna i wzrost stóp procentowych to czynniki, które kształtują obecnie rynek nieruchomości oraz nastroje na nim panujące.

Prognozy dotyczące popytu, podaży i poziomu cen

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami przewidują ograniczenie popytu, zahamowanie podaży i obawiają się dalszego wzrostu cen. Ograniczone chęci i możliwości popytowe klientów wynikają przede wszystkim z rosnącej inflacji i polityki antyinflacyjnej rządu, przewidywanych kolejnych decyzji RPP co do podwyżek stóp procentowych NBP oraz zaostrzonej polityki banków. Wymienione determinanty przyczynią się do spadku sprzedaży mieszkań. Z drugiej zaś strony obniżenie wartości pieniądza i stosunkowo duży zasób gotówki w portfelach Polaków mogą nadal napędzać popyt na rynku sprzedaży nieruchomości. Pomimo wszystko, to właśnie inwestowanie w nieruchomości nadal uważa się za pewną i bezpieczną inwestycję.

Według pośredników na rynku pojawić się może problem z podażą nowych nieruchomości. Niska podaż wynikać będzie z rosnących cen materiałów budowlanych, paliwa i energii oraz deficytu siły roboczej związanego z odpływem pracowników z Ukrainy, którzy powrócili do swojego kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.