Własny dom jest marzeniem wielu osób. Nie każdy jednak ma wystarczające możliwości finansowe, aby to marzenie zrealizować. Na rynku zdarzają się jednak ciekawe okazje i możliwości, a jedną z nich jest zakup domu z licytacji komorniczej. Zdarza się, że takie nieruchomości, sprzedawane są po cenie o wiele niższej, niż wynosi ich wartość rynkowa. Jak wygląda proces zakupu domu od komornika?

Informacje o licytacjach komorniczych można znaleźć na tablicach ogłoszeniowych w urzędzie miasta lub gminy, w sądzie bądź bezpośrednio na stronach internetowych komorników. Nieruchomości sprzedawane podczas takich licytacji są własnością dłużników, a środki finansowe pozyskane ze sprzedaży, przeznaczone są na spłatę wierzyciela. Proces sprzedaży takiego domu lub mieszkania przez komornika ma kilka etapów.

Egzekucja z nieruchomości rozpoczyna się, gdy wierzyciel złoży wniosek z żądaniem zajęcia nieruchomości, której właścicielem jest dłużnik. Komornik musi ustalić wartość rynkową domu. Aby to zrobić, powołuje biegłego rzeczoznawcę, który dokonuje opisu i oszacowania nieruchomości. Gdy dokumenty są już gotowe, komornik wyznacza termin licytacji i sporządza stosowne obwieszczenie, które podaje do wiadomości publicznej. Ogłoszenie zawiera informacje o położeniu domu, jego powierzchni, stanie technicznym, numerze księgi wieczystej, żeby osoby zainteresowane mogły sprawdzić stan prawny nieruchomości. W obwieszczeniu komornik informuje również, jaka jest wartość nieruchomości oraz cena wywoławcza. W pierwszym terminie licytacji wynosi ona trzy czwarte ceny oszacowania. Jeśli nie uda się sprzedać nieruchomości i wyznaczony zostanie drugi termin licytacji, wówczas cena wynosi już dwie trzecie wartości oszacowania.

Przed podjęciem decyzji o zakupie domu z licytacji warto dowiedzieć się o nim jak najwięcej, np. czy ktoś jest w nim zameldowany. Najlepszym źródłem informacji będzie sam komornik, który posiada wiedzę nie tylko o nieruchomości, ale również o sytuacji życiowej dłużnika. Komornik może także udostępnić zainteresowanym operat szacunkowy, w którym znajdują się parametry techniczne budynku i wykończenia, a także zdjęcia. W ogłoszeniu o licytacji powinna znajdować się również informacja, kiedy można obejrzeć nieruchomości.

Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w licytacji nieruchomości, zobowiązani są do wpłaty wadium, które wynosi 10 proc. ceny wywoławczej. W przypadku wygranej licytacji kwota wadium zaliczana jest na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom jest w całości zwracana. W przypadku, gdy osoba, która licytację wygrała, uchyla się od sfinalizowania transakcji, wadium przepada. Licytacja prowadzona jest przez komornika. Podaje on cenę wywoławczą, a uczestnicy zgłaszają, ile są skłonni zapłacić. Jeśli kwota po trzykrotnym wywołaniu nie zostaje przebita, nieruchomość kupuje osoba, która zaoferowała najwięcej.

Po licytacji, która kończy się sprzedażą nieruchomości, wydawane jest tzw. postanowienie o przebiciu. Jeśli żaden z uczestników licytacji nie złoży zażalenia, po upływie 7 dni postanowienie się uprawomocni, a zwycięzca licytacji zostaje wezwany do zapłaty pozostałej części ceny domu. Ma na to dwa tygodnie, a pieniądze wpłaca na wskazany rachunek sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.