Stopy procentowe zostały obniżone w sumie o 100 punktów bazowych. Obniżek nie widać jednak w ofertach kredytów hipotecznych. Wręcz przeciwnie. Kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu drożeją. Marże po niżej 2% stają się rzadkością. Na zmiany te muszą zwrócić uwagę osoby starające się obecnie o kredyt.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła główną stopę procentową o 0,75 p.p. we wrześniu i 0,25 p.p. w październiku. Głowna stopa procentowa wynosi obecnie 5,75 proc. Podwyżki stóp są obecnie bardzo mało prawdopodobne. Analitycy spodziewają się dalszych część, ewentualnie utrzymania stóp na obecnym poziomie.

WIBOR 3M, który ciągle jest najpopularniejszą stawką bazową dla kredytów hipotecznych, zaczął spadać już wcześniej. Od początku lipca jego wartość spadła z 6,90 proc. do 5,68 proc. WIRON 3M w tym samym okresie spadł z poziomu 5,9 proc. do 5,8 proc., ale z tej stawki bazowej korzystają na razie tylko pojedyncze banki.

Nie widać obniżek w ofertach banków

Obniżka stawki WIBOR sprawia, że spada oprocentowanie kredytów, które już są spłacane. Banki w różnym okresie aktualizują oprocentowanie spłacanych zobowiązań, więc część kredytobiorców jest jeszcze przed obniżką raty.

Jeśli banki utrzymałyby poziom marż nowych kredytów na wcześniejszym poziomie, to spadki oprocentowania powinny być też widoczne w przypadku kredytów mieszkaniowych oferowanych obecnie przez banki. Niestety koszt kredytu nie spada.

Bankier.pl w swoich analizach zauważa, że nowe kredyty o zmiennym oprocentowaniu zaczęły drożeć już kilka miesięcy temu. We wrześniu na kolejne zmiany marż miały miejsce w Banku BPS, ING Banku Śląskim i mBanku. Różnice z miesiąca na miesiąc nie są duże, jednak w dłuższym okresie wyraźnie widać tendencję wzrostową. Analitycy Bankier.pl obliczyli, że średnia marża kredytu hipotecznego dla modelowego klienta wzrosła od połowy 2022 roku do września 2023 roku z 1,88 proc. do 2,16 proc., czyli o blisko 15 proc.

Analizując samą wysokość oprocentowania nie widać większych różnic, ponieważ podwyżki marż pokrywają się ze spadkami stawki bazowej. Rozkładając oprocentowanie kredytu na składowe, widzimy jednak, że marże poniżej 2% stają się już rzadkością.

Zmiany również w przypadku kredytów o stałym oprocentowaniu

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku kredytów hipotecznych o czasowo stałym oprocentowaniu. W przypadku takich kredytów oprocentowanie obowiązuje przez czas określony w umowie kredytowej. Najczęściej jest to 5 lat od wypłaty kredytu.

Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo kolejnych obniżek stóp procentowych, banki muszą dostosowywać swoje oferty do sytuacji na rynku. Gdyby nowe kredyty był nadal uruchamiane z wysokim oprocentowaniem, z czasu, gdy stopy procentowe były na rekordowych poziomach, to kredytobiorca pozostałby z nim na dłuższy czas nawet w sytuacji znacznych obniżek stóp procentowych. W tym przypadku w ofertach widać obniżki oprocentowania, które trwają już od kilku miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.