Sprzedaż mieszkania to niejednokrotnie długi i czasochłonny proces. Z tego względu coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z usług biura nieruchomości, które przejmuje wszelkie obowiązki związane z transakcją. Co warto wiedzieć przed podjęciem współpracy i na co szczególnie zwrócić uwagę?

Biura nieruchomości zajmujące się kompleksowymi usługami związanymi m.in. ze sprzedażą mieszkań czy domów, wykonują szereg działań mających sfinalizować transakcję. Najważniejsze to promowanie oferty na portalach branżowych czy lokalnych stronach z ogłoszeniami, a także kontakt z klientem, tj. odbieranie telefonów czy odpowiadanie na e-maile. Ponadto pośrednik zajmuje się umawianiem spotkań z potencjalnymi nabywcami oraz oprowadzaniem ich po nieruchomości. Często biuro pomaga także w załatwianiu części obligatoryjnych formalności np. przy pozyskaniu dokumentów urzędowych czy przepisaniu mediów na nowego nabywcę.

Decydując się na współpracę z biurem nieruchomości, należy zdecydować się jaki rodzaj umowy zostanie podpisany, tj. zwykła (otwarta) czy z klauzulą wyłączności. Pierwszy rodzaj to taki, w którym klient może podjąć współpracę również z innymi pośrednikami. Trzeba jednak pamiętać, że wówczas biuro nie jest całkowicie zaangażowane w promocję oferty, gdyż nie ma gwarancji zysku z potencjalnej transakcji. Inaczej jest w sytuacji, gdy sprzedającego obowiązuje klauzula wyłączności – wtedy sprzedażą zajmuje się tylko jeden, konkretny podmiot, któremu zależy na znalezieniu nabywcy. Należy pamiętać, że decydując się na ten rodzaj umowy właściciel mieszkania, będzie zobowiązany do wypłacenia prowizji agencji, nawet jeśli sam znajdzie chętnego na zakup swojej nieruchomości. W takiej sytuacji wynagrodzenie dla pośrednika to maksymalnie 50 proc. stawki określonej w umowie.

Warto wiedzieć, że rozliczenie z biurem nieruchomości bazuje zwykle na prowizji, która jest procentem liczonym od ceny sprzedaży danego lokalu. Najczęściej pośrednik pobiera od 2 do 4 proc. wynagrodzenia za sfinalizowaną transakcję. Ważne jest doprecyzowanie, czy wynagrodzenie zawiera podatek VAT tj. 23 proc, a także, kiedy konkretnie wypłacane jest honorarium. Bardzo często połowa prowizji jest uiszczana w momencie podpisania umowy przedwstępnej z potencjalnym kupcem nieruchomości. W chwili, gdy nie dojdzie do zakończenia transakcji np. z powodu nieotrzymania kredytu przez nabywcę lokalu, to 50 proc. prowizji nie jest zwracana sprzedającemu.

Co warto sprawdzić, podejmując współpracę z biurem nieruchomości? Przed podjęciem współpracy z biurem nieruchomości należy zweryfikować, czy jest ono ubezpieczone od odpowiedzialności zawodowej, a także czy stosuje Kartę Praw Klienta. Ponadto warto sprawdzić, czy pośrednicy wybranego biura są wpisani do Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, czy posiadają zdolność do czynności prawnych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jeśli wszystkie powyższe punkty zostaną spełnione, nie powinniśmy obawiać się powierzenia naszego mieszkania wytypowanemu pośrednikowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.