Najnowszy indeks nastrojów rynkowych Nieruchomosci-online.pl pokazuje, że ponad 70% agentów nieruchomości spodziewa się wzrostu cen mieszkań. Jest to konsekwencja zdecydowanej poprawy nastrojów w segmencie lokali mieszkalnych na sprzedaż. Indeks nastrojów rynkowych po II kwartale osiągnął wartość 60,8 pkt, co oznacza poprawę o 4,6 pkt. w porównaniu do I kwartału 2023 r. Co ważne, wskaźnik rośnie drugi raz z rzędu po prawie dwuletnim okresie ustawicznych spadków.

W mieszkaniówce ożywienie i optymizm

Oczywiście rynek wciąż boryka się z wysokimi cenami oraz niską podażą mieszkań, jednak pośrednicy biorący udział w badaniu Nieruchomosci-online.pl dostrzegają na nim też sygnały ożywienia i nastrojów optymistycznych. Z pewnością ma to związek z lipcowym otwarciem programu Bezpieczny Kredyt 2%. Aktywni na rynku są nie tylko obecni czy przyszli beneficjenci BK 2%. Spadek dynamiki inflacji i, co za tym idzie, szansa na obniżenie stóp procentowych, działają ożywczo na branżę kredytów, która jeszcze niedawno była niemal zamrożona. Wielu inwestorów, którzy odkładali zakupy w czasie, właśnie teraz zamierza dokonać inwestycji w nieruchomość. Jeśli poprawa sytuacji gospodarczej będzie wyraźna, z pewnością wpłynie na zwiększoną podaż mieszkań ze strony deweloperów.

Jak wspominaliśmy, poprawa nastrojów w II kwartale 2023 była najbardziej widoczna w sektorze mieszkań na sprzedaż. Subindeks dla lokali o większym metrażu wzrósł o niemal 10 pkt i osiągnął wartość 69,9 pkt. W przypadku kawalerek wzrost wyniósł 7,7 pkt. i teraz wynosi 69,6 pkt. O umiarkowanym wzroście popytu mówiło w czerwcu 68% pośredników, a był to okres jeszcze przed startem rządowego programu. Co ciekawe, specjaliści pośrednictwa zauważają, że inwestorzy coraz częściej kupują nieruchomości na własny użytek, a nie jak wcześniej — pod wynajem. W ich opinii czas inwestycji rentierskich powoli mija i ożywienie branży będzie skupiało się na małych i średnich lokalach popularnych wśród młodych ludzi.

Ważnym i optymistycznym sygnałem jest fakt, że nastroje poprawiły się w każdym segmencie nieruchomości. W przypadku domów był to wzrost o 7 pkt w skali kwartał do kwartału, a działek o 3 pkt. Branża najmu zanotowała niewielki wzrost o około 1 punkt. Potwierdza to, że duże ożywienie w tej części rynku, z jakim mieliśmy do czynienia w 2022 roku, powoli się kończy. 

Wśród tak wielu dobrych wiadomości trzeba zauważyć, że jeden typ nieruchomości wciąż oceniany jest w indeksie poniżej 50 pkt, czyli granicy optymizmu. Ocena lokali biurowych i komercyjnych wciąż jest niska i wynosi obecnie 49 pkt. Nastroje w tym segmencie ustawicznie się poprawiają, jednak jest to proces powolny.

Prognozy pośredników

Nie dziwi, że aż 77% specjalistów pośrednictwa nieruchomościami przewiduje wzrost cen kawalerek. 74% twierdzi, że trend ten obejmie też nieco większe, dwupokojowe mieszkania. Prognozy dotyczące domów są podzielone – 45% ankietowanych spodziewa się wzrostu cen, a 42% zapowiada stabilizację stawek nieruchomości wolnostojących. Podobne przewidywania dotyczą cen działek.

W analizach dotyczących przyszłości branży powraca też temat rosnącego popytu. W III kwartale tego zjawiska spodziewa się niemal 80% specjalistów branży. Aż 83% mówi też o przyszłym wzroście zainteresowania inwestorów nieco większymi metrażami. O tym, że podobne zjawisko obejmie też segment domów i działek, przekonanych jest już tylko około 60% ankietowanych pośredników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.