Rozpoczynająca się wiosna sprzyja remontom, szczególnie tym prowadzonym na zewnątrz budynków. Jest to więc dobry czas na wymianę pokrycia dachowego. Z jakimi formalnościami i kosztami to się wiąże, oraz jak przebiegają prace – o tym poniżej.

Wymiana pokrycia dachowego zgodnie z obowiązującymi przepisami zalicza się do robót budowlanych, w związku z tym obowiązują ją przepisy prawa budowlanego. Zamiar wykonania prac należy więc zgłosić do właściwego wydziału architektoniczno-budowlanego, a dokonuje się tego na urzędowym formularzu. Konieczne jest wskazanie na nim zakresu prac, rodzaju używanych materiałów, a także terminu ich rozpoczęcia. Prace takie należy rozpocząć w terminie dwóch lat od dokonania zgłoszenia. W inny wypadku trzeba je będzie złożyć ponownie.

Wymiana pokrycia dachowego mieści się w definicji remontu zawartego w ustawie prawo budowlane. Zgodnie z nią za remont uważa się „…wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”. Takie prace wymagają jedynie zgłoszenia. Co innego, gdy wraz z wymianą pokrycia zostanie zmieniony kształt dachu, jego wielkość, czy wysokość. Wówczas mowa już o przebudowie. Zgodnie z ustawową definicją jest to „…wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.”

Jeśli więc z wymianą pokrycia wiąże się np. zmiana więźby dachowej w związku z podniesieniem dachu, czy adaptacją poddasza, prace takie wymagać będą uzyskania pozwolenia na budowę. Dla jego uzyskania niezbędne jest wykonanie projektu dachu, który musi być zgodny z aktualnymi zapisami planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to procedura dłuższa i zwiększy koszty całego przedsięwzięcia.
Przed  położeniem nowego dachu konieczne jest zdjęcie starej warstwy pokrycia. Koszt demontażu zależy od wielkości dachu, ale i rodzaju pokrycia. Im prostszy i bardziej jednolity materiał, tym taniej. Najmniej zapłacimy za zdjęcie blachodachówki, nieco więcej za zdjęcie papy, a najwięcej za eternit, który dodatkowo trzeba będzie jeszcze później zutylizować. Ceny takich usług liczone są za metr kwadratowy i zaczynają się do kilkunastu złotych przy blachodachówce, a przy eternicie wynosić mogą nawet blisko 200 zł za mkw.

Następnym etapem prac jest położenie poszycia, czyli przygotowanie dachu do pokrycia go ostatnią, wierzchnią warstwą. Używa się tu najczęściej papy albo membrany dachowej, a koszt również liczony jest od metra. Cena zaczyna się od kilkunastu złotych za mkw. Natomiast cena położenia pokrycia dachowego zależy od użytych materiałów. Blacho dachówki możemy wybierać z tańszych i droższych segmentów, a ceny zaczynają się od 30-40 złotych za metr. Lepszej jakości materiały mogą przekraczać kwotę 70 zł/mkw.

Nie można więc jednoznacznie oszacować kosztu zmiany pokrycia dachowego, ponieważ zależy on od rodzaju przeprowadzanych prac oraz wybranych materiałów. Stawki będą się również różnić między poszczególnymi regionami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *