Według najnowszego raportu z badania nastrojów rynkowych w ocenie pośredników w obrocie nieruchomościami (INPON) nastroje uległy zdecydowanej poprawie i możemy już mówić o optymizmie.

Według raportu INPON w 2023 roku respondenci oczekują kolejnych zmian, w szczególności po stronie popytowej. Poprawa nastrojów jest spowodowana brakiem kolejnych podwyżek stóp procentowych, zwiększeniem dostępności kredytów hipotecznych po zmianie rekomendacji KNF oraz oczekiwaniem na start programu pomocy w zakupie pierwszego mieszkania Bezpieczny Kredyt 2%.

Nastroje pośredników w pierwszym kwartale 2023 roku

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami pozytywnie oceniają zarówno obecną, jak i przyszłą sytuację na rynku w segmencie sprzedaży kawalerek i większych mieszkań. Sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju oraz międzynarodowa się unormowały, a banki powróciły do mniej restrykcyjnego sposobu liczenia zdolności kredytowej. Z tego powodu powracają plany zakupowe, których nie udało się zrealizować w zeszłym roku.

W porównaniu do IV kwartału 2022 roku poprawiły się również nastroje w zakresie sprzedaży działek budowlanych oraz domów.

Stabilizuje się również sytuacja na rynku najmu, na którym utrzymuje się umiarkowany optymizm. Na korzyść wynajmujących nieruchomości działa niestabilna sytuacja na rynku sprzedaży oraz wyczekiwanie na zmiany w ofercie kredytowej banków, a także pozostawanie w kraju uchodźców z Ukrainy.

Prognozy dla rynku w kolejnych miesiącach 2023 roku

Po I kwartale 2023 roku pośrednicy w obrocie nieruchomościami zwracają uwagę na czynniki, które kształtują obecną sytuację na rynku. Według nich są nimi:

  • dalsze, jednak mniejsze niż w 2022 roku ograniczenia w zdolności kredytowej kupujących,
  • wysokie koszty życia i eksploatacji, które wpływają na wzrost kosztów utrzymania nieruchomości,
  • nadal niski, ale zwiększający się popyt,
  • ograniczoną podaż nieruchomości,
  • ostrożność konsumencka.

Oczekiwanie na spektakularne obniżki cen nieruchomości spowodowane rosnącymi kosztami życia oraz ratami przewyższającymi możliwości kredytobiorców nie sprawdziło się. Sporadycznie trafiają się okazje cenowe w przypadku sprzedających, którzy nie mogą już czekać ze sprzedażą lub w przypadku nieruchomości w złym stanie technicznym. Nadal największym zainteresowaniem cieszą się kawalerki i małe mieszkania o 2-3 pokojach, zlokalizowane w dużych miastach, których cena oscyluje wokół 500 tys. zł (lub 300 tys. złotych w przypadku mniejszych ośrodków). Tradycyjnie mniejszym zainteresowaniem cieszą się duże mieszkania i domy, szczególnie te, które nie wyróżniają się ciekawą bryłą lub zastosowanymi materiałami. Jak zwykle na wiosnę wzrasta również zainteresowanie działkami budowlanymi.

Pośrednicy zauważają wzrost zainteresowania kupujących i zwiększenie liczby prezentacji, jednak proces podejmowania decyzji zakupowych jest wydłużony.

Z jednej strony na rynku widać ożywienie i poprawę nastrojów, z drugiej nadal panuje atmosfera wyczekiwania, która sprzyja stabilizacji rynku bez wyraźnych bodźców napędzających sprzedaż. Nadal ograniczony jest dostęp do kredytów, co hamuje rozwój rynku i procesy transakcyjne. Poprawa może nastąpić po uruchomieniu przyjmowania wniosków na Bezpieczny Kredyt 2%. Niechęć do dalszego czekania na lepsze warunki na rynku, a także zmiany w systemie kredytowania sprawiają, że najbliższym czasie można się spodziewać wzrostu liczby realizowanych transakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.