Przeglądając oferty mieszkań, można natrafić na informację o pomieszczeniach przynależnych do danej nieruchomości. Pod tym pojęciem kryje się pomieszczenie przynależące do samodzielnego lokalu, ale jednocześnie znajdujące się poza jego obszarem i nieposiadające funkcji mieszkalnej. Co dokładnie można określić mianem pomieszczenia przynależnego?

Pomieszczenie przynależne – co to jest?

Pomieszczenie przynależne to dodatkowe miejsce, jak garaż, piwnica, składzik czy komórki lokatorskie, które najczęściej bywają wykorzystywane do przechowywania różnych sprzętów i rzeczy, przeznaczone do wyłącznego użytku przez właściciela konkretnego mieszkania. Przestrzenie te niekoniecznie bezpośrednio przylegają do danego lokalu i mogą one być zlokalizowane na innym piętrze, kondygnacji, albo nawet innym budynku. Głównym warunkiem jest jednak, że muszą znajdować się na tej samej nieruchomości gruntowej, a ponadto być wydzielone trwałymi ścianami.

Nie ma ograniczeń co do liczby posiadanych pomieszczeń przynależnych, dlatego też jeden lokal mieszkalny może też posiadać ich na przykład dwa — garaż i komórkę lokatorską.

Warto podkreślić, iż tym mianem określa się jedynie pomieszczenia, a nie określone powierzchnie użytkowane przez właściciela lokalu mieszkalnego, gdyż musi zostać spełnione podstawowe kryterium wydzielenia ścianami. Tym samym miejsca postojowe w garażu wielopostojowym, czy przydomowe ogródki nie są objęte definicją pomieszczenia przynależnego.

Ponadto możliwość uznania pomieszczenia za przynależne zależy też od przypisania do danego lokalu. Dlatego też strych w budynku wielorodzinnym, z przeznaczeniem do użytku przez wszystkich mieszkańców nie może być pomieszczeniem przynależnym – w przeciwieństwie do sytuacji, gdy właściciele określonego lokalu mają strych wyłącznie do swojej dyspozycji.

Pomieszczenie przynależne wyznacza się w momencie wyodrębniania lokalu z nieruchomości wspólnej. Potwierdzeniem jest zaświadczenie o samodzielności lokalu, będące podstawą wpisu w księdze wieczystej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przepisem regulującym jest ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Czy pomieszczenie przynależne można sprzedać?

Pomieszczenie przynależne można sprzedać, jednak tylko pod pewnymi warunkami. Po pierwsze nabywcą może być tylko właściciel innej nieruchomości znajdującej się na terenie tej samej wspólnoty mieszkaniowej. Ponadto, aby przeprowadzić transakcję, potrzebna będzie zgoda innych mieszkańców, podjęta w formie uchwały wspólnoty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.